České domény


Stránka

http://www.energocentrum.cz/

Základní informace
Nadpis:energocentrum plus, s.r.o.Náhľad:
Popis:nenájdené
Kľúčové slová: provoz, obsluha, servis a údržba energetik, tzb, elektro rozvodny, trafo stanice, vzt, teplo a vytápìní, klimatizace budov, plynové kotelny, výmìníky, pára, chlad, kompresory, rozvody tepla, revize a provozní agenda, odborné prohlídky technologických zaøízení. vývoj, prodej a výroba sw na zakázku, software rcware - distributed scada, modulární dispeèerský systém pro .net a windows, vizualizace a komunikace s plc saia, sauter, landis, amit, modbus rtu, siemens, hitachi, mìøidla m-bus, opc server, opc client, gsm, sms, tcpip, dial-up modem, monitorovací telemetrické sítì, softplc, sql databáze evidencí a spotøeb energie, facility management, modul servis a údržba, analýzy a optimalizace dat, trhací stroje - vyhodnocení trhací zkoušky, iis web server, jscript, integrace, komunikaèní protokoly, mar, hlášení poruch, dálkový dohled, grafické prùbìhy, schéma technologie, dynamické obrázky, iso 9001, mìøení emisí, vodoinstalatérství, topenáøství
Ďalší informace
Autor:nenájdené
Generator:nenájdené
Kodovanie: iso-8859-1
Nadpisy:
h1:
h2:
h3:
h4: